A digitalizáció számtalan módon segíti az ipar folyamatok optimalizálását, az új kihívásoknak való megfelelést. Az adatvezérelt technológiák azonban gyakran adatsilókat illetve adattavakat hoznak létre, amelyek lebontása, értelmezést segítő feldolgozása szükséges az információk hasznosításához. A digitalizáció fókusza tehát a felhasználón kell legyen, mert ez biztosítja a nagyobb átláthatóságot és a vállalaton belüli együttműködést.

Fontos a holisztikus megközelítés alkalmazása a működés átláthatóságának, rugalmasságának javítása és az együttműködés elősegítése érdekében. Ezt célozzák az olyan gyártásfelügyeleti illetve termelésirányítási szoftverek, mint amilyeneket az AVEVA Operations Control csomag, illetve azon belül az AVEVA MES rendszer (termelésirányítási, vagy gyártás-végrehajtási rendszer) szoftverek fognak össze.

Függetlenül attól, hogy a lehívott adat felhasználója termelő berendezésnél, vagy terepen dolgozik, esetleg a vezérlő teremben, az igazgatásban vagy akár felsővezetőként szeretné tisztán látni az üzem működését: az információk kontextusba helyezése és átláthatósága megkönnyíti a munkát. Ha valós időben kapunk hozzáférést átfogó és mély tudáshoz, az rugalmasan, hatékonyan és fenntartható módon segíti a döntéshozatalt. Ez a felhő-alapú és a helyi eszközön futó szoftverek egyidejű felhasználásával érhető el, amely biztosítja, hogy mindig az adott szerepkörhöz szükséges rendszerfunkciók és képességek legyenek elérhetők. Az AVEVA Flex előfizetési program a felhőalapú, hibrid és helyszíni megoldások tetszőleges keverékét teszi elérhetővé, mellyel a licencvásárlás, -használat és -kezelés lényegesen egyszerűbbé válik.

Kontextusba helyezett adatokra épülő termelésirányítás

Az adott gyártási folyamatot közvetlenül kezelő, vagy felügyelő munkacsoportban gyakran gyorsan kell döntéseket hozni. Ehhez pontos információra van szükség, csakhogy a döntéshozatalt lelassítja, ha a felhasználó számára megjelenő adatok mennyisége túl nagy és nehezen átlátható.

A jól megválasztott adatok nem csak az ember-gép kapcsolatot segítik

Az egyes HMI felhasználókra koncentráló vezérlési és vizualizációs technológiák

  • elősegítik a helyzetfelismerést,
  • áttörik az információs zajt,
  • felgyorsítják a tudásmegosztást, és
  • a konkrét teendőkre összpontosítják a figyelmet.
A megfelelő információkra támaszkodva lehet sikeres a gyártásoptimalizálás

Sőt, ennél többre is képesek, hiszen az automatikus adatcsere az eszközök között, valamint a mérőszámok részletes megjelenítése megkönnyíti a műszakon belül dolgozók közötti információáramlást, valamint a műszak átadását. A biztonságot pedig az garantálja, hogy csak a jogosultsággal rendelkező felhasználók hajthatnak végre engedélyhez kötött változtatásokat és férhetnek hozzá az adatkörnyezethez.

A megfelelő információkra támaszkodva lehet sikeres a gyártásoptimalizálás

Akik a központi vezérlőteremből kísérik figyelemmel a napi műveleteket, más nézőponttal rendelkeznek, mint a gyártás közelében dolgozók. Ők nem mindig vannak a helyszínen, ezért olyan gyártásfelügyeleti szoftver környezetre van szükségük, amely lehetővé teszi a mobil információ megosztását és ösztönzi az együttműködést a terepen dolgozókkal. Itt egyértelmű adathierarchiára van szükség, amely magasabb szintű áttekintést biztosít a folyamatokról, miközben lehetővé teszi a részletes vizsgálatot is, de csak amennyiben szükséges.

Az üzemvezetésben dolgozó felhasználóknak nem mindig van szükségük kiterjedt adatokra, ők elsősorban a kontextualizált nézetből profitálnak.

Ez lehetővé teszi több gyártósor, vagy berendezés jobb áttekintését, és ezáltal segíti a termelésoptimalizálást és a tevékenységek átfogó összehangolását. Ha azonban probléma merül fel, akkor fontos a folyamat mélyére ásni a korrekciós intézkedések kidolgozásához. A megfelelő gyártásfelügyeleti adatkezelő megoldás ezt a lehetőséget is biztosítja.

A felsővezetők döntéseihez szükség van üzemi adatokra

Vállalati szinten a felsővezetők a számukra értelmezhető módon hozzáférhető információból profitálnak. A gyártásfelügyelet sikerének kulcsa a vállalkozás minden szintjén a különböző forrásokból származó adatok és információk összegyűjtése és rendszerezett, áttekinthető bemutatása az adott szint számára értelmezhető formában és részletességgel. Legyen szó az időjárás energiatermelésre gyakorolt ​​hatásának felméréséről, az eszközök közötti optimalizálásról, vagy a termelés kiegyensúlyozásáról az ellátási lánc változásainak tükrében.

Noha ez az adatmennyiség óriási lehet, a döntéshozatalhoz felhasznált információ az adatösszesítésnek, -tisztításnak és -gazdagításnak köszönhetően leegyszerűsödik.

Miért elvárás a rugalmasság a gyártásfelügyeleti szoftverekkel szemben?

A gyártásoptimalizálás holisztikus megközelítése megköveteli, hogy a különböző szinteken dolgozó felhasználók a szerepkörükhöz illeszkedő adatokhoz férhessenek hozzá eszközeiken, és ezáltal könnyen kapcsolódhassanak a többi felhasználóval, az együttműködés és a tudásmegosztás elősegítése érdekében. Függetlenül attól, hogy térben közel vannak-e egymáshoz, vagy telekommunikációs csatornát vesznek igénybe, az egyes csoportok és szakterületek közötti folyamatos és valós idejű kapcsolat az előnyös az üzletmenet számára.

A holisztikus stratégia biztonságos, mégis folyamatos adat- és információáramlást igényel a rendszerek és a felhasználók között.

Mindez történhet akár chat-, videó- ​​és hírfolyam rendszerek formájában, amelyek lehetővé teszik a személyes kérdések, párbeszédek és segítségkérések lefolytatását. Egy olyan mechanizmus, amely kiemeli, megőrzi és a megfelelő időpontban értelmezhetően előhívja az adott folyamatról rögzített információkat és eseményeket, hogy azokat más műszak dolgozói, vagy a különböző szintű vezetők áttekinthessék és értékelhessék, zökkenőmentes információ megosztást biztosít.

Ezen túlmenően a holisztikus stratégia biztonságos, mégis folyamatos adat- és információáramlást igényel a rendszerek és a felhasználók között. Itt jön képbe a digitális szál fogalma.

Ideális esetben a dolgozó korlátlan, állandó hozzáféréssel rendelkezik azokhoz az információkhoz és erőforrásokhoz, amelyekre egy adott helyzet megoldásához szüksége van. Így lesz belőle connected worker.

A gyakorlatban egy jól beállított, vállalati szinteken átívelő, közös digitális szál biztosítja, hogy a csapatok és munkacsoportok hozzáférjenek a megfelelő információkhoz a megfelelő időben, a hozzájuk rendelt eszközökön. Ez megteremti a sikeres és hatékony termelés, illetve a pontosabb, gyorsabb, akár valós idejű gyártásfelügyelet lehetőségét.

Rugalmas AVEVA megoldások a terepi szinttől a vállalatirányításig FLEX programmal

Legyen szó az egyes dolgozóról, az üzemvezetésről vagy a vállalatirányításról, az olyan fejlett digitális megoldások, melyeket az AVEVA Operations Control fog össze, holisztikus megközelítést kínálnak a gyártásfelügyeletben illetve termelésirányításban és javítják az egész vállalkozás átláthatóságát. Az előfizetésen alapuló modell, például az AVEVA Flex, rugalmasságot és skálázhatóságot tesz lehetővé. A felhasználónak csak azért kell fizetnie, amire szüksége van, és amikor szüksége van rá. Személyre szabott megoldás-csomag összeállításáért keressen minket!

Segíthetünk?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!