Ipari digitalizáció és termelésirányítás a hagyományos HMI/SCADA-n túl

Papír-alapú dokumentáció? Átláthatatlan kommunikáció a részlegek között? Silóban működő, ellentmondó adatforrások? IT és OT szinten eltérő szoftverek azonos funkcióban? Megoldásunk, az AVEVA piacvezető Operations Control szoftver portfóliója valós idejű gyártási adatok kezelésével, akár a mesterséges intelligenciát használva drámaian javítja a termelékenység mutatóit és egy integrált digitális gyártási környezetet hoz létre.

Foglaljon ingyenes bemutatót

White paper letöltése

A termelésirányításban dolgozók egy napja - A Day In The Life

Tovább

Milyen veszteségeket okoznak az elavult HMI/SCADA rendszerek?

Tovább

A korszerű HMI/SCADA rendszerek 5 kulcs tulajdonsága

Tovább

Mit tartogat a jövő? Future-proof HMI/SCADA rendszerek

Tovább

Hogyan néz ki egy AVEVA Operations Control felhasználó egy napja? Edge - Vezérlőterem - Felsővezetés

A Day in the Life – Vezérlőtermi felhasználó

Miben támogatja a vezérlőtermi munkát a digitalizált gyártási környezet? Hogyan zajlik egy alarm vizsgálata valós idejű, kontextusba helyezett információk alapján? Milyen kommunikációs csatornákon keresztül lehet mozgósítani és utókövetni a lokális karbantartó csapatot? Hogyan zajlik a műszakváltás és a megoldatlan alarmok átadása-átvétele egy teljesen digitalizált dokumentációval rendelkező üzemben? Hogyan szabadul fel ideje a vezérlőteremben dolgozó mérnököknek, amit a hosszú távú optimalizációra tudnak fordítani?

 

A Day in the Life – Terepi felhasználó

Hogyan néz ki egy terepi dolgozó munkanapja egy digitalizált üzemi környezetben? Mit jelent a gyakorlatban az üzemi folyamatokhoz való távoli hozzáférés? Hogyan zajlik a műszakváltás és a problémamegoldás, ha minden munkatárs online kapcsolatban van egymással? Egy alarm vizsgálata és feloldása során milyen adatforrásokból nyerhet ki információt és hogyan hoz jobb döntéseket, mintha a tradícionális, papír-alapú, offline eszközökre hagyatkozna? Hogyan zajlik egy probléma dokumentációja, az automatikus riporting és a műszak átadása a modern OT rendszerek keretei között?

 

A Day in the Life – Vállalati felsővezetés

Valóban hozzáférhet a felsővezetés az üzemi adatokhoz, ráadásul valós időben? Hogyan hidalható át az IT és OT rendszerek közötti szakadék az AVEVA Operations Control termékekkel? Hogyan teszi lehetővé a digitalizált gyártási környezet a felsővezetők számára, hogy az igényeiknek megfelelően előkészített, kontextusba helyezett, KPI mutatókként aggregált adatokat a nap bármely pontján felhasználják döntéseikhez? Hogyan növeli a hatékonyságot az üzemi folyamatok és problémák pénzügyi vonzatának folyamatos, valós idejű megjelenítése?

 

Milyen veszteségeket okoznak az elavult HMI/SCADA rendszerek?

Limitált hozzáférés az üzemi rendszerekhez

Az üzemi szinten, távol az üzleti döntéshozóktól, szeparáltan működő SCADA rendszerek olyan kulcsfontosságú információkat tartanak vissza, amelyek a vállalat egésze számára értéket teremthetnének. A valós-idejű és távoli hozzáférés hiánya nehézkessé és költségessé teszi az OT rendszerek hasznosítását, pénzügyi megtérülésük így nem biztosított.

Izolált munkavállalók a terepi szinten

A vállalat egészétől, de akár egymástól is izoláltan dolgozó, papír-alapon dokumentáló, megosztott információkhoz és tudásanyagokhoz nem hozzáférő munkatársak rendkívül nagy költséget és kockázatot jelentenek a vállalatnak, különösen ha nagy részük nyugdíjba készül és pótlása nem megoldott.

Elpazarolt termelési adatok

A szétdaraboltan, strukturálatlanul, akár a terepen helyben tárolt adatok nem hasznosulnak, elérésük és kezelésük nehéz, gyakran manuális feladat. Ezen adatok nem épülnek be a vállalati döntéshozatalba, nem támogatják a hatékonyság növelését, a karbantartás optimalizálását, munkavállalók felé történő visszacsatolást.

Nem felhasználóbarát kezelői felületek

A mai kor követelményeinek nem megfelelő, inkonzisztens felhasználói felületek külön feladatot rónak a rendszer kezelőire. A hagyományos rendszerek nem biztosítanak eszközöket a felhasználók közötti hatékony kommunikációra és adatmegosztásra és a felhalmozódott tudásanyag digitális kezelésére.

Rugalmatlan, nehezen bővíthető és frissíthető

A vállalatok változó igényeihez nem alkalmazkodó, más rendszerekkel nem kompatibilis, a karbantartáshoz és frissítéshez nagy pénzügyi és humán befektetést igénylő, rugalmatlan OT rendszerek felett eljárt az idő. A CAPEX keret terhére, beruházásként vásárolt rendszerek fejlesztése, bővítése gyakran évekre nyúlik el, pénzügyileg nehezen alátámasztható.

Kiberbiztonsági limitációk, potenciális kockázatok

A hagyományos HMI/SCADA rendszerek gyakran egyáltalán nem, vagy csak nagyon költséges módon ruházhatóak fel olyan képességekkel, hogy eleget tudjanak tenni a vállalat felé irányuló kiberbiztonsági kihívásoknak. Az olyan direktívák mint a NIS2, és az olyan eszközök mint a felhő-alapú adattárolás a korábbiaknál nagyobb kiberbiztonsági felkészülést és modernebb eszközöket követelnek meg az OT szinten is.

A korszerű HMI/SCADA rendszerek 5 kulcs tulajdonsága

Megszünteti az adat silókat, minden felhasználó számára a szükséges információt biztosítja, bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközről

A végeláthatatlan data lake-ek és Excel táblák fölött eljárt az idő. A modern termelésirányítási eszközök felhasználói profilok igényeire szabottan képesek az adatok aggregálására és strukturálására, valamint a hybrid felhő és lokális infrastruktúrának köszönhetően bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközről elérhetik az információt.

Támogassa digitális transzformációját rugalmasan skálázható és hatékonyan üzemeltethető OT rendszerekkel!

A folyamatosan változó igényekhez alkalmazkodó, inkrementálisan bővíthető és akár előfizetéses formában is igénybe vehető ipari szoftverek alapkövetelményt jelentenek a termelés digitalizációja során. Az olyan funkciók, mint a sablonokból és objektumokból építkező alkalmazások, a hardware és szoftver független integráció, vagy a garantált hosszú távú műszaki támogatás és kiberbiztonsági megfelelés biztosítják a hatékony üzemeltetést és a pénzügyi megtérülést.

 

Garantált kiberbiztonsági megfelelés a helyi szerverekre telepített és a felhőben elérhető komponensekre egyaránt

Férjen hozzá az AVEVA operations control termékportfólióhoz egy skálázható, integrált, hybrid edge-to-cloud adatstruktúrában, akár egyetlen licensz részeként – a kiberbiztonsági megfelelést mi garantáljuk! A fejlett üzemeltetési funckióknak köszönhetően a modern HMI/SCADA rendszerek lehetőséget adnak például a certificate-alapú hozzáférésre, az objektumok attribútum-szintű biztonségi beállításaira, vagy a felhasználók különböző szerepkörökbe sorolására. A felhővel való biztonságos, egyirányú kapcsolatot olyan kritériumok garantálják, mint a TLS 1.2 titkosítás, a DMZ izoláció vagy az anonymus http proxy.

Tudjon meg többet az AVEVA Trust Center-ben!

 

Az operátorok helyzetfelismerő képességének támogatása: a „big picture” és a részletek egyensúlya

A hagyományos HMI/SCADA rendszerek tipikusan olyan P&ID diagramokat használnak a folyamatok vizualizációjára, amelyek nagí felbontásuk és részletezettségük révén csökkentik a produktivitást és könnyen emberi hibához vezetnek. A modern, felhasználóbarát termelésirányítási képernyők figyelembe veszik az emberi észlelés és gondolkodás sajátosságait, megfelelő egyensúlyt teremtenek az összkép és a részletek között, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassák a gyors döntéshozatalt.

 

 

Nyerjen ki gyorsabban információt a beépített riporting és analitikai funkciókkal

A kifejezetten OT szint számára, az üzemi és termelésirányítási szempontokat figyelembe véve kialakított, integrált riporting és analitikai eszközök lerövidítik az értékes konklúziók kinyeréséhez szükséges időt és a szűkös IT szakember gárda válláról vesznek le további feladatokat. A manuálisan felépített és karbantartott adat infrastruktúrák helyett váltson egy átlátható és az IT szinttel biztonságosan összekapcsolható eszköztárra!

Mit tartogat a jövő? Future-proof HMI/SCADA rendszerek

Hybrid architektúra: on-premise rendszerek és a cloud

A hybrid adat infrastruktúrák nagy előnye a folyamatos optimalizáció: minden eszköz, adatkapcsolat vagy kiberbiztonsági megoldás ott működhet, ahol az éppen a legideálisabb - lokális szervereken vagy a felhőben.
A Software-As-A-Service megoldások és a felhőben történő adattárolás nagy előnye az egyszerű skálázhatóság és bővíthetőség, legyen szó új felhasználókról, növekvő adatmennyiségről vagy akár egy új telephelyről.

Nyílt és könnyen integrálható rendszerek

A jövő HMI/SCADA rendszerei sokkal többféle adatforrásból származó adatot kezelhetnek majd, úgy mint munkavállalóktól származó rosszul struktúrált tudásanyag és jegyzetek, videó, írásos kommunikáció egyes emberek és csoportok között, algoritmusok által előállított figyelmeztetések és predikciók.
Mindezek begyűjtéséhez, kezeléséhez és szintetizálásához nyitott és könnyen integrálható eszközökre van szükség, felhasználóbarát vizualizációs képességekkel.

Analitika és intelligencia

A folyamat- és karbantartás optimalizáció területén új lehetőségek nyílnak a mesterséges intelligencia és gépi tanulás eszköztárának kiaknázásával. Az operátorok munkájának támogatása alarmok intelligens kezelésével, a prediktív karbantartás, a folyamat-optimalizálást segítő elemzések vagy a kontextus-alapú energia monitoring jelentős hatékonyságnövelő eszközök.
A HMI/SCADA rendszerek piacán új kategóriát jelentenek majd ezek az intelligens eszközök, amelyek az iparban működő vállalatok szélesebb körű igényeit is képesek lesznek kielégíteni.

Connected Worker - a jövő kulcsa

A digitális környezetben dolgozó, folyamatos összeköttetésben lévő munkavállalók a jövő OT rendszereinek legfontosabb eleme. Interakcióik, döntéseik, kommunikációs lehetőségeik alapvetően meghatározzák, hogy a digitalizált termelési környezet beváltja-e a hozzá fűzött reményeket.
A döntések pontossága, a digitalizált tudásanyag felhasználása, a kiöregedő munkaerő helyére hatékonyan integrált új generációk jelentik a "Connected Worker" stratégia sikerének mércéjét.

Segíthetünk?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!